අපගේ වෙබ් අඩවියට සාදරයෙන් පිළිගනිමු.

සමාගම් පුවත්

  • ඇඳ ඇතිරිලි නඩත්තු කිරීම

    1, ඇඳ ඇතිරිලි (හරය හැර), පිරිසිදු කිරීමේ වාර ගණන පුද්ගලික සනීපාරක්ෂක පුරුදු මත පදනම් විය හැක. පළමු භාවිතයට පෙර, පල්ප් මතුපිට සෝදා පාවෙන වර්ණ මුද්රණය කිරීම සඳහා ඔබට වරක් වතුරේ සේදිය හැකිය, එය භාවිතා කිරීමට මෘදු වන අතර අනාගතයේදී පිරිසිදු කිරීමේදී මැකී යාමට ඇති ඉඩකඩ අඩු වේ. 2,...
    වැඩිදුර කියවන්න
  • sns02
  • sns05
  • sns04
  • sns03